Aktualni broj:

Pregled:
Po brojevima
Broj 3
Broj 2
Broj 1

Po autorima

Pretraživanje
Ključna riječ

AKKARI, Abdeljalil

ANIĆ, Josip

BABIĆ, Dragutin

BAGIĆ, Dragan

BARA, Mario

BARADA, Valerija

BARTULOVIĆ-BARNJAK, Delfa

BERTHOMIÈRE, William

BILGEL, Nazan

BLAŽEVIĆ, Jasna

BOBIĆ, Mirjana

BOŽIĆ, Saša

BRČIĆ, Carmen

ŠVOB , Melita; BRČIĆ , Carmen; PODGORELEC , Sonja
MLADI U DUBRAVI, Godina 14, 1998, Broj 1-2, str. 7–32
PODGORELEC , Sonja; ŠVOB , Melita; BRČIĆ , Carmen
ZDRAVLJE MIGRANTICA, Godina 3, 1987, Broj 3-4, str. 303–312
ŠVOB , Melita; BRČIĆ , Carmen
POVRATAK MIGRANTICA, Godina 1, 1985, Broj 2, str. 15–21

BURIĆ, Ivan

Bobić, Mirjana

CATAFFI, Filippo

DEALWIS, Caesar

DIMITROVSKA, Olgica

DUMA, Vusumzi

DUMANČIĆ, Tihomir

ECHIM, Tatiana

FARIDAH, Noor Mohd. Noor

FERLIGOJ, Anuška

FRIEDRICH, Klaus

FRIEZE, Irene H.

FRIEZE, Irene Hanson

FULGOSI, Ljerka

GOGALA, Maja

ŠIMIČEVIĆ , Vanja; GOGALA , Maja
DEMOMETRIJSKI MIGRACIJSKI MODELI, Godina 21, 2005, Broj 4, str. 365–378

GORIN, Svemir

GRAOVAC MATASSI, Vera

GREGUROVIĆ, Margareta

GREGUROVIĆ, Snježana

GRGURIĆ, Josip

ŠVEL , Ivo; GRGURIĆ , Josip; ŠVOB , Melita
UTJECAJ MIGRACIJE NA ZDRAVLJE ŽENE, Godina 6, 1990, Broj 4 - suplement, str. 65–68

GUERRA TALAVERA, Raquel

Garcés-Mascareñas, Blanca

HERŠAK, Emil

HORVAT, Jasna

HORVATIN Tea

HRISTOSKI, Ilija

IVANOVIĆ, Ida

IVEZIĆ, Zdenko

JANDL, Michael

JANSSENS, Stef

JAROŠOVÁ, Eva

JONJIĆ, Pavao

Jovanić, Marta

KARAMOSCHOU, Chaido

KARSAKOVA, Liia

KATUNARIĆ, Vjeran

KLEMPIĆ BOGADI, Sanja

KNEZOVIĆ, Zvonko

KOTARAC, Zvonimir

KUDRA BEROŠ, Viktorija

KUMPES, Josip

KUTI, Simona

KUZMANOVIĆ, Boško

Kufrin, Krešimir

LACOVIĆ, Tomislav

LAJIĆ, Ivan

LANG, Maroje

LAZANIN, Sanja

LJAKOSKA, Marija

LUKŠIČ HACIN, Marina

MADJEVIKJ, Mirjanka

MAHARAJ, Brij

MARKUSSE, Jan

MASNJAK, Rea

METZING, Anđelka

MEĐIMUREC, Petra

MICKHAIL, George

CHENG , Lissa; MICKHAIL , George
THE NEW METICS OF AUSTRALIA, Godina 14, 1998, Broj 3, str. 177–189

MIJOČ, Josipa

MIROŠEVIĆ, Lena

MLINARIĆ, Dubravka

MOLODIKOVA, Irina

MOYO, Philani

Mišetić, Roko

MÜNZ, Rainer

NADEAU-COSSETTE, Anaïs

NEJAŠMIĆ, Ivo

OLSON, Josephine E.

ORGOCKA, Aida

Opačić, Ana

PAUKNEROVÁ, Daniela

PAVLINIĆ-WOLF, Andrina

PAVLOVIĆ, Mirena

PERREGAUX, Christiane

PETRUŠIĆ, Nevena

PISANO, Daniela

PODGORELEC, Sonja

LAJIĆ , Ivan; PODGORELEC , Sonja
NOVIJI DEMOGRAFSKI RAZVITAK NASELJA MURTER, Godina 14, 1998, Broj 3, str. 191–208
ŠVOB , Melita; BRČIĆ , Carmen; PODGORELEC , Sonja
MLADI U DUBRAVI, Godina 14, 1998, Broj 1-2, str. 7–32
ANIĆ , Josip; PODGORELEC , Sonja
PSIHIČKE TEGOBE PROGNANE I IZBJEGLE DJECE, Godina 8, 1992, Broj 3-4, str. 217–229

RADEVSKI, Ivan

RIHTAR, Stanko

RIOS, Esperanza

RÁKOCZYOVÁ, Miroslava

RÁTZ, Tamara

SALGADO, Uberto

SEIFERT, Wolfgang

SILIĆ, Ana

HERŠAK , Emil; SILIĆ , Ana
AVARI: OSVRT NA NJIHOVU ETNOGENEZU I POVIJEST, Godina 18, 2002, Broj 2-3, str. 197–224

SKOROBOGATYH, Natalija

SOOKRAJH, Reshma

SPENCER, Dimitrina

STANISCIA, Barbara

STARČEVIĆ-ŠTAMBUK, Anamarija

STELJMAH, Vladislav

STRMOTA, Marin

STUBBS, Paul

SUJOLDŽIĆ, Anita

TADINAC, Meri

THORBURN, Daniel

TURK, Ivo

Toskić, Aleksandar

ULRICH, Ralf

ZAREVSKI, Predrag

ZLATKOVIĆ WINTER, Jelena

ČALDAROVIĆ, Ognjen

ČAČIĆ-KUMPES, Jadranka

ČIČAK-CHAND, Ružica

HERŠAK , Emil; ČIČAK-CHAND , Ružica
KANADA: MULTIKULTURALIZAM, Godina 7, 1991, Broj 1, str. 13–28

ČUKA, Anica

ĐEČEVIĆ, Mehmed

ĐURANOVIĆ, Vlasta

ŠIMUNKO, Joža

HERŠAK , Emil; ŠIMUNKO , Joža
MEĐIMURJE – POVIJEST, IDENTITET I SEOBE, Godina 6, 1990, Broj 4, str. 569–591

ŠVOB, Melita

ŠVEL , Ivo; GRGURIĆ , Josip; ŠVOB , Melita
UTJECAJ MIGRACIJE NA ZDRAVLJE ŽENE, Godina 6, 1990, Broj 4 - suplement, str. 65–68
PODGORELEC , Sonja; ŠVOB , Melita; BRČIĆ , Carmen
ZDRAVLJE MIGRANTICA, Godina 3, 1987, Broj 3-4, str. 303–312

Šimunić, Nikola

ŽUPARIĆ-ILJIĆ, Drago

Živić, Živić

AGOSTINI, Paolo

AGOSTINI , Paolo
KRATKI UVOD U SEMITSKE STUDIJE, Godina 17, 2001, Broj 1-2, str. 7–86
AGOSTINI , Paolo
LES ORIGINES DES ÉTRUSQUES, Godina 16, 2000, Broj 1-2, str. 65–101

AKKARI, Abdeljalil

ANDRIĆ, Marta

ANDRIĆ , Marta
TURCIZMI U SEOSKOM GOVORU SLAVONIJE, Godina 13, 2003, Broj 1, str. 17–27

ANIĆ, Josip

ANIĆ , Josip; PODGORELEC , Sonja
PSIHIČKE TEGOBE PROGNANE I IZBJEGLE DJECE, Godina 8, 1992, Broj 3-4, str. 217–229
ANIĆ , Josip
TRADICIJA MIGRACIJA U IMOTSKOJ KRAJINI, Godina 5, 1989, Broj 4, str. 269–286
ANIĆ , Josip
JUGOSLAVENSKI ISELJENICI U BRAZILU, Godina 4, 1988, Broj 4, str. 395–411

ANTIĆ, Ljubomir

ANTIĆ , Ljubomir
POČECI JUGOSLAVENSKOG ŠKOLSTVA U ČILEU, Godina 3, 1987, Broj 3-4, str. 335–343

ANTIĆ, Nada

APOSTOLOVSKA TOSHEVSKA, Biljana

ARAGONÉS, Ana María

ARSENAULT, Stéphanie

ARSENOV, Sava

BABIĆ, Dragutin

BABIĆ, Marko

BALLANTYNE, Tony

BANOVAC, Boris

BANOVIĆ, Branimir

BARA, Mario

BARBIČ, Ana

BARÁTH, Árpád

BAYRAM, Nuran

BEGOVAC, Ruža

BEGOVAC , Ruža
NARODNA NOŠNJA HRVATA U BARANJI, Godina 6, 1990, Broj 3, str. 289–294

BERTHOMIÈRE, William

BOGDANIĆ, Ana

BOGDANIĆ , Ana
MULTIKULTURALNO GRAĐANSTVO I ROMKINJE U HRVATSKOJ, Godina 20, 2004, Broj 4, str. 339–365

BONEVA, Bonka

BORKOVIĆ, Radmila

BOTRIĆ, Valerija

BOŽIĆ, Saša

BRAIČIĆ, Zdenko

BRČIĆ, Carmen

BULAT, Nenad

Bara, Mario

Bara , Mario
Povratne umirovljeničke migracije na hrvatskim otocima, Godina 29, 2013, Broj 2, str. 201-224

BÄCK, Henry

CHENG, Lissa

CHENG , Lissa; MICKHAIL , George
THE NEW METICS OF AUSTRALIA, Godina 14, 1998, Broj 3, str. 177–189

CHEPULIS, Rita L.

CHMOULIAR, Oksana

CHMOULIAR , Oksana
CROSS-BORDER TRADING IN THE CZECH REPUBLIC, Godina 12, 1996, Broj 3, str. 159–203

CIGLAR, Vesna

CIGLAR , Vesna
JESU LI PRIVREMENI STARATELJI PRIMJEREN SUPSTITUT ZA RODITELJA?, Godina 6, 1990, Broj 4 - suplement, str. 47–53

COLIC-PEISKER, Val

CRKVENČIĆ, Ivan

CRLJENKO, Ivana

CUKUT KRILIĆ, Sanja

CVITANOVIĆ, Marin

DAVID, Maya Khemlani

DAVIDOVIĆ, Milena

DAVIDOVIĆ , Milena
MIGRACIJE U SRBIJI: REZULTATI JEDNOG ISTRAŽIVANJA, Godina 6, 1990, Broj 1, str. 157–172

DOMINI, Mirjana

DOMINI , Mirjana
TRIBINA: INTELEKTUALCI U DIJASPORI, Godina 9, 1993, Broj 1, str. 11–15
DOMINI , Mirjana
ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA I MANJINSKO PITANJE, Godina 3, 1987, Broj 2, str. 139–148
DOMINI , Mirjana
REGIONALNA SURADNJA I MANJINSKO PITANJE, Godina 1, 1985, Broj 2, str. 79–86

DOMÍNGUEZ MUJICA, Josefina

DOSTÁL, Petr

DRBOHLAV, Dušan

DUMANČIĆ, Tihomir

ELISH, Peter

ELISH , Peter
A REVIEW OF AMERICAN LABOR, Godina 4, 1988, Broj 1-2, str. 201–205

ELSNER, Lothar

ESAPOVIĆ-GREŠ, Neda

ESAPOVIĆ-GREŠ , Neda
PROBLEM POVRATKA PROGNANIH U OZRAČJU RATNE DOBITI, Godina 8, 1992, Broj 3-4, str. 263–269

EVANS, M. D. R.

EVTUH, Vladimir B.

FARIČIĆ, Josip

FASSMANN, Heinz

FERRER, Ferran

FINKIELKRAUT, Alain

FINKIELKRAUT , Alain
IDENTITÉ ET MÉMOIRE, Godina 10, 1994, Broj 3-4, str. 201–208

FLERE, Sergej

FRIŠ, Darko

FULGOSI, Ante

FUTO, Peter

GALKINA, Tamara A.

GANCHEV, Alexander

GAVRILOVIĆ, Danijela

GEIGER, Vladimir

GEIGER , Vladimir
NIJEMCI U HRVATSKOJ, Godina 7, 1991, Broj 3-4, str. 319–334

GEISSBÜHLER, Simon

GENORIO, Rado

GENTILESCHI, Maria Luisa

GIMBEL, Jørgen

GIMBEL , Jørgen
IMMIGRANT DANISH – A MULTITUDE OF LANGUAGES, Godina 4, 1988, Broj 4, str. 469–476

GIORGI, Alberta

GLORIUS, Birgit

GLUHAK, Alemko

GLUHAK , Alemko
IME SLAVONIJE, Godina 19, 2003, Broj 1, str. 111–117
GLUHAK , Alemko
NOVA KNJIGA O HETITIMA, Godina 16, 2000, Broj 1-2, str. 193–204

GOLDBERGER, Goran

GOLDBERGER , Goran
PORTRAYAL OF IMMIGRANTS IN NEWSMAGAZINES, Godina 20, 2004, Broj 1, str. 7–27

GOLDNER LANG, Iris

GOLDSTEIN, Ivo

GOLDSTEIN , Ivo
O ETNOGENEZI HRVATA U RANOM SREDNJEM VIJEKU, Godina 5, 1989, Broj 2-3, str. 221–227

GOSTL, Igor

GOSTL , Igor
ISELJENIŠTVO U DRUGOM IZDANJU ENCIKLOPEDIJE JUGOSLAVIJE, Godina 5, 1989, Broj 4, str. 419–424

GOTCHER, David J.

GRANIC, Stan

GRBIĆ, Jadranka

GRBIĆ , Jadranka
OBRAZOVNI JEZIK – MATERINSKI GOVOR, Godina 10, 1994, Broj 1, str. 19–30

GRDEŠIĆ, Ivan

GRDEŠIĆ , Ivan
HRVATSKA POLITIKA I PROGNANICI, Godina 10, 1994, Broj 2, str. 127–137

GREGUROVIĆ, Margareta

GREGUROVIĆ, Snježana

GRUDEN, Vladimir

GRUDEN , Vladimir
SPOSOBNOST ZA SUŽIVOT PROGNANIH POVRATNIKA, Godina 8, 1992, Broj 3-4, str. 271–276

Gregurović, Snježana

HABERL, Othmar Nikola

HADDAD, Simon

HADDAD , Simon
THE KURDS IN TURKEY: CONTEXT AND CURRENT STATUS, Godina 17, 2001, Broj 1-2, str. 87–102

HAGGMAN, Bertil

HALILOVICH, Hariz

HASIC, Tigran

HATZIPROKOPIOU, Panos

HERŠAK, Emil

HERŠAK , Emil; SILIĆ , Ana
AVARI: OSVRT NA NJIHOVU ETNOGENEZU I POVIJEST, Godina 18, 2002, Broj 2-3, str. 197–224
HERŠAK , Emil
PODRIJETLO I RASELJAVANJE URALSKIH NARODA, Godina 17, 2001, Broj 4, str. 377–404
HERŠAK , Emil
PREDGOVOR: IZ PROŠLOSTI EVRAZIJE, Godina 15, 1999, Broj 1-2, str. 7–10
HERŠAK , Emil
ETHNIC THEORY AND SOME EXAMPLES FROM CENTRAL EUROPE, Godina 12, 1996, Broj 4, str. 311–321
HERŠAK , Emil
PANOPTIKUM MIGRACIJA – HRVATI, HRVATSKI PROSTOR I EVROPA, Godina 9, 1993, Broj 3-4, str. 227–302
HERŠAK , Emil
RAZLIČITI SOCIOHISTORIJSKI TIPOVI ETNIČNOSTI, Godina 7, 1991, Broj 3-4, str. 335–363
HERŠAK , Emil; ČIČAK-CHAND , Ružica
KANADA: MULTIKULTURALIZAM, Godina 7, 1991, Broj 1, str. 13–28
HERŠAK , Emil; ŠIMUNKO , Joža
MEĐIMURJE – POVIJEST, IDENTITET I SEOBE, Godina 6, 1990, Broj 4, str. 569–591
HERŠAK , Emil
O ETNOSU U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI, Godina 5, 1989, Broj 2-3, str. 99–112
HERŠAK , Emil
POSLIJERATNA MIGRACIJSKA PERSPEKTIVA EVROPE, Godina 1, 1985, Broj 1, str. 7-17

HEYSE, Petra

HILY, Marie-Antoinette

HOERDER, Dirk

HOLJEVAC, Željko

HORVATIĆ, Milenko

HRANILOVIĆ, Nada

HRANILOVIĆ , Nada
ŽUMBERČANI – SUBETNIČKA GRUPA U HRVATA, Godina 6, 1990, Broj 4, str. 593–612

HRANJEC, Stjepan

HRVATIĆ, Neven

IBRIČEVIĆ, Aida

ILIĆ, Snežana

ILIĆ , Snežana
Srbija između multietničnosti i multikulturnosti, Godina 23, 2009, Broj 4, str. 363-386

ILLÉS, Sándor

ILLÉS , Sándor
International Elderly Migration in Hungary, Godina 22, 2006, Broj 1-2, str. 53–77

ISMAILOV, Čingiz

ISYP, Evgenij V.

IVEZIĆ, Zdenko

JACOBS, Dirk

JAGGANATH, Gerelene

JANKOVIĆ, Josip

JANKOVIĆ , Josip
POTENCIJALI PROGNANIH OBITELJI PRED POVRATAK, Godina 13, 1997, Broj 1-2, str. 59–70

JEKNIĆ, Ranka

JEKNIĆ , Ranka
Kulturni imperijalizam Zapada u djelu Edwarda W. Saida, Godina 22, 2006, Broj 3, str. 289–308

JELIĆ, Margareta

JOKIĆ, Davor

JONJIĆ, Pavao

JONJIĆ , Pavao
STRANAC I NEPRIJATELJ, Godina 11, 1995, Broj 3-4, str. 217–230
JONJIĆ , Pavao
IZGON I BIJEG, Godina 8, 1992, Broj 3-4, str. 251–261
JONJIĆ , Pavao
DJECA U EGZILU, Godina 7, 1991, Broj 2, str. 167–172
JONJIĆ , Pavao
IDENTIFIKACIJA "GASTARBEITERA", Godina 4, 1988, Broj 3, str. 285–291

JUKA, Slavica

JUKA , Slavica
VANJSKE MIGRACIJE IZ ZAPADNE HERCEGOVINE, Godina 11, 1995, Broj 2, str. 187–206

JUKIĆ, Zlata

JUNGWIRTH, Ingrid

JUPP, James

JUPP , James
MULTICULTURAL AUSTRALIA – MYTHS, REALITIES AND ARGUMENTS, Godina 4, 1988, Broj 3, str. James JUPP

JUREŠA-PERSOGLIO, Đurđa

JURIĆ, Tado

JURKOVIĆ, Ivan

KANDŽIJA, Vinko

KARAGIĆ, Mijo

KARAGIĆ , Mijo
O RAZVOJU PISMENOSTI GRADIŠĆANSKIH HRVATA, Godina 6, 1990, Broj 3, str. 349–353

KATUNARIĆ, Vjeran

KATUNARIĆ , Vjeran
MOĆ I ETNONACIONALIZAM, Godina 10, 1994, Broj 3-4, str. 209–224

KAVALSKI, Emilian

KAVALSKI , Emilian
THE BALKAN WAY TO REGIONAL CONFLICT SOLVING, Godina 16, 2000, Broj 3, str. 289–300

KING, Russell

KIRILLOVA, Elena

KLEMENČIĆ, Mladen

KLEMENČIĆ , Mladen
Ethnic Maps: Between Reality and Propaganda, Godina 22, 2006, Broj 4, str. 363–378

KLEMENČIČ, Matjaž

KLEMENČIČ , Matjaž
POLITIČNO DELO ETBINA KRISTANA, Godina 4, 1988, Broj 1-2, str. 103–109

KLEMPIĆ BOGADI, Sanja

KLINAR, Peter

KLINAR , Peter
OD ETNIČNEGA PLURALIZMA K INTERKULTURALIZMU, Godina 7, 1991, Broj 1, str. 29–45
KLINAR , Peter
SOCIOLOŠKI VIDIKI MULTIKULTURALIZMA, Godina 2, 1986, Broj 2, str. 73–84
KLINAR , Peter
SPREMEMBE MIGRACIJSKIH POJAVOV V ZADNJEM DESETLETJU, Godina 2, 1986, Broj 1, str. 17–32

KNAPIČ-KRHEN, Cveta

KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška

KODRIČ, Majda

KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira

KORUNIĆ, Petar

KORUNIĆ , Petar
PORIJEKLO I INTEGRACIJA NACIJE KAO ZNANSTVENI PROBLEM, Godina 13, 1997, Broj 3, str. 151–188

KOS-STANIŠIĆ, Lidija

KRALJIC CURRAN, Frances

KRAPAC, Ladislav

KRPAN, Stjepan

KRŽIŠNIK BUKIĆ, Vera

KRŽIŠNIK BUKIĆ , Vera
Znameniti Slovenci na Hrvaškem skozi zgodovino, Godina 22, 2006, Broj 4, str. 421–445

KUMPES Josip

KUMPES, Josip

KUMPES , Josip
Religioznost i stavovi prema imigrantima u Hrvatskoj, Godina 34, 2018, Broj 3, str. 275-320
KUMPES , Josip
RELIGIJA, POLITIKA, ETNIČNOST: SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA, Godina 10, 1994, Broj 3-4, str. 251–284
KUMPES , Josip
PETER KLINAR: PRILOG ZA BIBLIOGRAFIJU, Godina 10, 1994, Broj 2, str. 101–126
KUMPES , Josip
O POVEZANOSTI RELIGIJE I ETNICITETA, Godina 5, 1989, Broj 2-3, str. 191–197

KUTI, Simona

LA PORTE, Pablo

LAJIĆ, Ivan

LAJIĆ , Ivan
HRVATSKE MIGRACIJE POČETKOM 21. STOLJEĆA, Godina 18, 2002, Broj 2-3, str. 135–149
LAJIĆ , Ivan; PODGORELEC , Sonja
NOVIJI DEMOGRAFSKI RAZVITAK NASELJA MURTER, Godina 14, 1998, Broj 3, str. 191–208

LALIĆ NOVAK, Goranka

LAUŠIĆ, Ante

LAUŠIĆ , Ante
HRVATSKA KATOLIČKA MISIJA U SLUŽBI JUŽNOAFRIČKIH HRVATA, Godina 19, 2003, Broj 2-3, str. 239–251
LAUŠIĆ , Ante
STANOVNIŠTVO ZAGREBA I OKOLICE OD 1880. DO 1980., Godina 3, 1987, Broj 1, str. 19–29

LAZANIN, Sanja

LEDENEVA, Ljudmila

LEHMAN, Joachim

LEHMAN , Joachim
YUGOSLAV CITIZENS IN FASCIST GERMANY, Godina 4, 1988, Broj 1-2, str. 49–65

LEMAN, Johan

LI, Manyu

LIE, Branka

LISAC, Josip

LISAC , Josip
SLAVONSKI DIJALEKT: IZMEĐU AUTOHTONOSTI I UTJECAJA, Godina 19, 2003, Broj 1, str. 7–16

LJUBEŠIĆ, Marta

LJUBEŠIĆ , Marta
PRILOG POZNAVANJU MIGRANTSKE DVOJEZIČNOSTI, Godina 8, 1992, Broj 1, str. 55–67

LUČEV, Emil

LUČEV , Emil
AUTOHTONOST HRVATA U SLOVENIJI, Godina 16, 2000, Broj 3, str. 301–303

LUČEV, Ivana

Lajić, Ivan

MAGNUSSON, Kjell

MAJETIĆ, Filip

MAJETIĆ , Filip
Liberalna kritika koncepta manjinskih prava, Godina 24, 2010, Broj 1, str. 27-47

MALAČIČ, Janez

MALEŠEVIĆ, Siniša

MALINOVSKA, Olena

MANIK, Sadhana

MARINOVIĆ GOLUBIĆ, Marica

MARIĆ, Vlatka

MARIĆ , Vlatka
ORGANIZIRANOST I DRUŽENJE U INOZEMSTVU, Godina 6, 1990, Broj 4 - suplement, str. 33–38

MARKOVIĆ, Luka

MARKOVIĆ , Luka
DOSELJENICI U AUSTRALIJI, Godina 4, 1988, Broj 1-2, str. 207–213

MARTINIĆ, Mateo

MASSEY, Garth

MATEŠIĆ, Marina

MATUŠEK, Alen

MAVRA, Lidija

MESIĆ, Milan

MESIĆ , Milan
Multikulturalizam u Njemačkoj, Godina 24, 2010, Broj 3, str. 243-262
MESIĆ , Milan
KONTROVERZIJE OKO AFIRMATIVNE AKCIJE, Godina 21, 2005, Broj 3, str. 187–202
MESIĆ , Milan
GLOBALIZACIJA MIGRACIJA, Godina 18, 2002, Broj 1, str. 7–22
MESIĆ , Milan
AMERIČKE MIGRACIJSKE KONTROVERZIJE, Godina 14, 1998, Broj 4, str. 289–314
MESIĆ , Milan
HRVATSKI RASELJENICI I IZBJEGLICE – PITANJE SUŽIVOTA, Godina 11, 1995, Broj 2, str. 173–186
MESIĆ , Milan
MEĐUNARODNO IZBJEGLIČKO PRAVO – OD USPONA DO KRIZE, Godina 9, 1993, Broj 2, str. 191–203
MESIĆ , Milan
POKUŠAJ TIPOLOGIZACIJE IZBJEGLIŠTVA I PROGNANIŠTVA, Godina 8, 1992, Broj 2, str. 105–125
MESIĆ , Milan
HRVATSKO IZBJEGLIŠTVO U SVJETSKOM OKVIRU, Godina 7, 1991, Broj 2, str. 193–202
MESIĆ , Milan
ODBORNICI O MIGRACIJAMA I RAZVOJU, Godina 6, 1990, Broj 4, str. 527–544
MESIĆ , Milan
EVROPSKA MIGRACIJSKA SITUACIJA I PERSPEKTIVA, Godina 4, 1988, Broj 4, str. 371–394
MESIĆ , Milan
VANJSKE MIGRACIJE I SOCIJALNA STRUKTURA, Godina 3, 1987, Broj 1, str. 5–18
MESIĆ , Milan
DIMNA ZAVJESA "MIGRACIJSKE ZNANOSTI" PROF. BAUČIĆA, Godina 1, 1985, Broj 2, str. 107–119

MEY, Jacob

MEY , Jacob
Jezična nastava za doseljenike, Godina 2, 1986, Broj 2, str. 107–119

MEĐIMUREC, Petra

MEŽNARIĆ, Silva

MICHALKÓ, Gábor

MIKAČIĆ, Vesna

MIKEŠ, Melanija

MIKULIĆ, Branislav

MIKULIĆ , Branislav
MOBILNOST RADNE SNAGE U JUGOSLAVIJI, Godina 1, 1985, Broj 3-4, str. 77–88

MILARDOVIĆ, Anđelko

MILKOVIĆ, Kristina

MILLER, Aleksei

MILOJEVIĆ, Aleksa

MIŠETIĆ, Roko

MLINARIĆ, Dubravka

MOLODIKOVA, Irina

MONTANARI, Armando

MONTANARI , Armando
Uvodnik, Godina 2, 2006, Broj 1-2, str. 11-13

MOROKVAŠIĆ, Mirjana

MOROKVAŠIĆ , Mirjana
Orodnjavanje migracija, Godina 30, 2014, Broj 3, str. 355-378

MOŞNEAGA, Valeriu

MRDULJAŠ, Saša

MRĐEN, Snježana

MURDŽEVA-ŠKARIĆ, Olga

Miletić, Geran-Marko

MÜNZ, Rainer

NAGY, Zoltán

NAKIĆEN, Jelena

NAUMOVA, Olga

NAUMOVA , Olga
COBPEMEHHЫE ЭTHИЧECKИE ПPOЦECCЫ B KAЗAXCTAHE, Godina 4, 1988, Broj 4, str. 455–467

NEJAŠMIĆ, Ivo

NEĆAK-LÜK, Albina

NIKŠIĆ, Boris

NORDGREN, Ingemar

NOVAK, Jagoda

NYÍRI, Pál

NYÍRI , Pál
GLOBALISING CHINESE MIGRATION: NEW SPACES, NEW MEANINGS, Godina 18, 2002, Broj 1, str. 23–39

NZAMA, Ntokozo

NZIMA, Divane

Naidu, Maheshvari

Nejašmić, Ivo

Nejašmić , Ivo
Demografsko starenje na hrvatskim otocima, Godina 29, 2013, Broj 2, str. 141-168

OKLOBDŽIJA, Mirjana

OKLOBDŽIJA , Mirjana
PROMJENE U OBITELJI I SPECIFIČNI PROBLEMI MIGRANTICA, Godina 6, 1990, Broj 4 - suplement, str. 39–46

OPARNICA, Natalija

ORLOVIĆ, Slaviša

Opačić, Vuk Tvrtko

PAJNIK, Mojca

PANDEK, Kristina

PASHCHENKO, Jevgen

PASHCHENKO , Jevgen
O RUSINIMA KAO UKRAJINSKOM SUBETNOSU, Godina 13, 1997, Broj 4, str. 295–300

PAVELIĆ, Adila

PAVIĆ, Dario

PAVIČIĆ, Stjepan

PAVIČIĆ , Stjepan
BOSNA: MIGRACIJE, Godina 16, 2000, Broj 4, str. 333–357

PAVLINIĆ, Andrina

PAVLINIĆ-WOLF, Andrina

PAVLINIĆ-WOLF , Andrina
OBRAZOVANJE I ZAPOSLENOST DJECE MIGRANATA, Godina 1, 1985, Broj 2, str. 39–55

PAŘÍZKOVÁ, Alena

PEACH, Ceri

PEDERIN, Ivan

PENEV, Goran

PENEV , Goran
ODNOS MIGRACIJA I STAROSNE STRUKTURE STANOVNIŠTVA, Godina 6, 1990, Broj 1, str. 173–182

PERAČKOVIĆ, Krešimir

PEREPELKIN, Lev

PERIĆ-KASELJ, Marina

PERUNOVIĆ, Sreća

PERUNOVIĆ , Sreća
HRVATI I RECENTNE PROMJENE U MAĐARSKOJ, Godina 6, 1990, Broj 3, str. 371–382
PERUNOVIĆ , Sreća
ETNICITET, NACIJE I NACIONALNE MANJINE U SUVREMENOSTI, Godina 5, 1989, Broj 2-3, str. 199–212

PETROVIĆ, Ivana

PETROVIĆ , Ivana
Očuvanje hrvatskog jezika u Kanadi, Godina 33, 2017, Broj 1, str. 7-36

PEŠUT, Damjan

PEŠUT , Damjan
GOTI KOJI SU I SLAVENI (GOTHI QUI ET SCLAVI), Godina 13, 1997, Broj 4, str. 301–334

PLISKEVIČ, Natalija

PLISKEVIČ , Natalija
ETNIČKI MOTIVI U RUSKOJ MASOVNOJ SVIJESTI, Godina 16, 2000, Broj 4, str. 425–433
PLISKEVIČ , Natalija
KAMO IDE RUSIJA?, Godina 15, 1999, Broj 3, str. 393–400

POBRIĆ, Alma

PODGORELEC, Sonja

PODGORELEC , Sonja
MIGRACIJE I ZDRAVLJE, Godina 6, 1990, Broj 4 - suplement, str. 69–78
PODGORELEC , Sonja; ŠVOB , Melita; BRČIĆ , Carmen
ZDRAVLJE MIGRANTICA, Godina 3, 1987, Broj 3-4, str. 303–312

POLJAK-MAKARUHA, Dubravka

POSINKOVIĆ, Božidar

PULLEYBLANK, Edwin G.

PUSKÁS, Julianna

PUSKÁS , Julianna
THE DIVIDED HUNGARIAN LEFT: 1917–1935, Godina 4, 1988, Broj 1-2, str. 139–143

PUŠIĆ, Petar

Penninx, Rinus

RADETIĆ-PAIĆ, Mirjana

RADEVIĆ, Dragana

RADIS, A. M.

RADUŠKI, Nada

RADUŠKI , Nada
ETNIČKA SLIKA SRBIJE – POPIS 2002. GODINE, Godina 19, 2003, Broj 2-3, str. 253–267

RAJIĆ, Nada

RAJKOVIĆ IVETA, Marijeta

RAJKOVIĆ, Zorica

RANIĆ-PODUNAJEC, Ljiljana

RAŠIĆ, Nikola

RAŠIĆ , Nikola
LENJINOVI STAVOVI O NACIONALNOM I JEZIČNOM PITANJU, Godina 5, 1989, Broj 2-3, str. 213–219

RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ivo

RENDIĆ-MIOČEVIĆ , Ivo
ETNOPSIHOLOGIJSKI OKVIR HRVATSKE I SRPSKE NACIJE, Godina 16, 2000, Broj 1-2, str. 141–165

REPAC-ROKNIĆ, Vera

REPAC-ROKNIĆ , Vera
ANALIZA PROGNANIKA PO ŽUPANIJAMA, Godina 8, 1992, Broj 3-4, str. 277–292

REY-VON ALLMEN, Micheline

RICHTER MALABOTTA, Melita

RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja

RIMAN, Barbara

RITIG-BELJAK, Nives

ROCA, Maria de Nazaré Oliveira

ROGELJ, Boštjan

ROKSANDIĆ, Drago