Virtualni interliberski tjedan u IMIN-u


Kako ove godine ne možemo predstaviti našu izdavačku djelatnost na INTERLIBERU pozivamo Vas da nabavite zanimljiva izdanja po povoljnim sajamskim cijenama - narudžbe primamo na e-mail adresu racunovodstvo@imin.hr

RB

PUBLIKACIJA

CIJENA

1.

Društveno-povijesni kontekst političkog djelovanja u iseljeništvu: organizacije, stranke i pokreti / Marina Perić Kaselj (ur.)

100,00 HRK

2.

Migracije i identitet: kultura, ekonomija i država / Marina Perić Kaselj (ur.)

200,00 HRK

 

3.

Nove nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i Hrvati kao

nacionalna manjina u novonastalim državama raspadom SFRJ / Mato

Arlović

 

70,00 HRK

4.

Migracija stanovništva i razvoj Zagreba i okolice / Nada Rajić

175,00 HRK

5.

Slavonija: tradicija u suvremenosti / Dragutin Babić, Vlatka Dugački, Filip Škiljan (ur.)

70,00 HRK

6.

Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura,

granice, države / Marina Perić Kaselj, Filip Škiljan (ur.)

100,00 HRK

7.

Slavonija – hrvatska i europska regija / Dragutin Babić, Filip Škiljan, Aleksandar Vukić (ur.)

50,00 HRK

8.

Tihomil Rađa - društveni kontekst hrvatske intelektualne liberalno- demokratske emigracije / Marina Perić Kaselj (ur.)

50,00 HRK

9.

PrvihdesetgodinarazvojasustavaazilauHrvatskoj/DragoŽuparić- Iljić(ur.)

50,00 HRK

10.

Gradovi potopili škoje: promjene u malim otočnim zajednicama /

Sonja Podgorelec, Sanja Klempić Bogadi

60,00 HRK

11.

Hrvati u Vojvodini: identitet(i), procesi i društvene aktivnosti / Mario Bara, Aleksandar Vukić (ur.)

40,00 HRK

12.

Ratovi, kolonizacije i nacionalna struktura Slavonije u dvadesetom stoljeću / Ivan Lajić, Mario Bara

60,00 HRK

13.

Migracije i regionalni razvoj Hrvatske / Ivan Lajić (ur.)

50,00 HRK

 

14.

Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi: komparativni prikaz Hrvatska – Slovenija / Rebeka

Mesarić Žabčić (ur.)

 

60,00 HRK

15.

Hrvati u Sloveniji: zbornik radova sa znanstvenog skupa 20.- 21.6.1996., Zagreb / Mirjana Domini (ur.)

40,00 HRK

16.

Ostarjeti na otoku: kvaliteta života starijega stanovništva hrvatskih

otoka / Sonja Podgorelec

75,00 HRK

17.

Hrvati u Južnoj Americi do godine 1914. / Ljubomir Antić

25,00 HRK

18.

Otoci dviju generacija / Dragutin Babić, Ivan Lajić, Sonja Podgorelec

50,00 HRK

19.

Otoci – ostati ili otići? / Ivan Lajić, Sonja Podgorelec, Dragutin Babić

25,00 HRK

20.

Venezuela i Hrvati / Ante Laušić

10,00 HRK

21.

Etničnost i povijest / Emil Heršak (ur.)

30,00 HRK

22.

Južna Afrika i Hrvati / Ante Laušić, Josip Anić

20,00 HRK

23.

Manjine u Europi / Anđelko Milardović, Aleksandar Vukić (ur.)

20,00 HRK

24.

Mirisi i okusi međimurskog zavičaja u iseljeništvu / Rebeka Mesarić Žabčić, Sonja Tošić Grlac

50,00 HRK

25.

Hrvati u Sloveniji / Filip Škiljan, Marina Perić Kaselj

50,00 HRK