Pozivno pismo - međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (2)".


Postovane kolegice i kolege,

čast i zadovoljstvo nam je obavijestiti vas kako je u tijeku organizacija međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (2)". Inicijator i organizator skupa je Institut za migracije j narodnosti (IMIN), znanstveno-istraživačka institucija s najdužim stažem u Republici Hrvatskoj, a i u širem okruženju u istraživanju unutarnjih i vanjskih migracija, nacionalnih manjina i hrvatske dijaspore. Do sada potvrđeni suorganizatori konferencije su: Ekonomski fakultet Zagreb, Ekonomski fakultet u Osi.jeku, Institut za javne financije, Libertas međunarodno sveučilište, Edwa1·d Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Veleučilište VERN', Europska poslovna škola Zagreb, Fakultet hrvatskih studi.ia, Matica iseljenika, Hrvatska gospodarska komora, Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Univerziteta u Novom Sadu. Uz navedene institucije načelno je prihvaćena i suorganizacija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Udruge Hrvata BiH Prsten.

 

POZIVNO PISMO PREUZMITE OVDJE

Mjesta i datumi održavanja:

• Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg Johna F. Kennedyja 6, 10000, Zagreb, Republika Hrvatska, 9. 12. i10.12.2020.

• Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000, Osijek, 11.12.2020.

 

Okvirne teme za izlaganje u Zagrebu:

•           Migracije u doba pandemije uzrokovane COVID 19 virusom

•           Migracije i ekonomija: uzroci i posljedice

•           Migracije i poduzetništvo

•           Prelazak s kune na euro: utjecaj na identitet?

•           Migracije i mediji

•           Prepoznatljivost i brendiranje Republike Hrvatske

•           Percepcija Republike Hrvatske u domaćim i stranim medijima

•           Lokalne, regionalne i globalne migracije

•           Hrvatske iseljeničke zajednice u svijetu

•           Umrežavanje dijaspore

•           Mogućnosti suradnje hrvatskog iseljeništva s Hrvatskom: kultura, ekonomija, znanost

•           Demografski aspekti iseljavanja

•           Migracije i izbjeglička kriza

•           Nacionalna država i globalne migracije

•           Manjine i nacionalne manjine u suvremenim društvima

•           Ustavni položaj, kultmni razvoj i nacionalni identitet Hrvata u BiH

•           Konstitutivnost naroda u BiH

•           Religijski i kultumi identitet

•           Ostale teme.

 

Okvirne teme za izlaganje u Osijeku (odnose se na pametna sela):

•           Pametna sela: pretpostavka ostanka stanovnika u Republici Hrvatskoj?

•           Digitalna infrastruktura kao temelj pametnih sela

•           Digitalna tehnologija usmjerena na poboljšanje života stanovnika

•           Pametna javna usluga: digitalne javne usluge i tehnologije

•           Pametno uspostavljene mreže gradskog prometa

•           Optimizirana odvodnja i zbrinjavanje otpada

•           Učinkovito upravljanje građevinama

•           Pametno upravljanje energijom i komunalnim uslugama

•           Digitalizirane i interaktivne upravljanje selom

•           Usmjerenost na stanovnike

•           Uvođenje suvremenih tehnologija u škole

•           Inovativna poduzetnička rješenja

•           Održiva mobilnost

•           Ostale teme.

 

 

Pozivamo sve zainteresirane znanstvenike i stručnjake u Republici Hrvatskoj, hrvatskoj dijaspori, kao i znanstvenike i stručnjake u regiji i svijetu da se prijave na konferenciju i da svojim radovima pridonesu razvoju znanosti i struke iz područja konferencije, kao i rješavanju aktualnih izazova s kojima se susrećemo.

 

Važni datumi:

•           datumi održavanja konferencije: 9., 10. i 11. prosinca 2020.

•           predaja sažetaka radova (do 300 riječi): 1. listopada 2020.

•           predaja cjelokupnog rada (okvirno 5000 riječi): 28. veljače 2021.

•           rok za uplatu kotizacije (rane prijave): 15. listopada 2020.

 

 

Svoje prijave i sažetke molimo da pošaljete na e-mail adresu: mi2.konferencija@gmail.com

 

• Predviđeno vrijeme izlaganja je 15 minuta.

• Službeni/radni jezici skupa su hrvatski, srpski, slovenski, bosanski, španjolski i engleski.

• Za prijavu teme potrebno je poslati naslov teme, sažetak do 300 ri,ječi i 5 kl_jučnih riječi na jednom od službenih jezika skupa i na engleskom jeziku.

• Sažetak treba poslati u Wordovom dokumentu, font TNR, veličina 12, jednostrukog razmaka između redaka i odlomaka.

• Knjiga sažetaka radova bit će tiskana do početka konferencije.

• Nakon skupa bit će objavljen Zbornik s recenziranim radovima za koji se i ovaj put očekuje da će biti u kategorizaciji a1.

• Za sudjelovanje na skupu potrebno je uplatiti kotizaciju od 50 eura ili 350 kn na račun Instituta:

HR7123900011100011476 (Hrvatska poštanska banka), a svrha uplate: kotizacija za Ml2 konferenciju.

 

U nadi pozitivnog odgovora i suradnje, srdačan pozdrav

u ime znanstveno-organizacijskog odbora skupa

 

dr. sc. Marina Perić Kaselj

POZIVNO PISMO PREUZMITE OVDJE