Aktualni broj:

Pregled:
Po brojevima
Broj 3
Broj 2
Broj 1

Po autorima

Pretraživanje
Ključna riječ
Godina 35 / 2019 / Broj 1 ISSN 1333-2546 


SADRŽAJ

 

ČLANCI

7

Dario Pavić, Ida Ivanović

Razlike u prikupljanju migracijskih podataka: usporedba Hrvatske iodabranih europskih zemalja

33

LauraŠakaja

Mentalna karta Europe: promjene u vizuri zagrebačkih srednjoškolaca (2000. – 2017.)

55

Natalija Oparnica,Ana Opačić

Doživljajzajednice i odnos prema kulturnoj baštini iz perspektivedviju etničkih skupina: primjer općine Vojnić

89

Iris Goldner Lang, Maroje Lang

Mračna strana slobode kretanja: kada su u koliziji interesi pojedinca

idruštva

PRIKAZI

117

ViktorijaKudraBeroš

SenkaBožić-Vrbančić,Tarara:MaoriiHrvatinaNovomZelandu

DODACI

121

Bilješkeoautorima

125

Uputesuradnicima