Knjige i studije


 

Objavljeno je više od stotinu knjiga i desetak studija o unutarnjim i vanjskim migracijama, manjinama i etničnosti.
Ako ste zainteresirani za narudžbu neke od predstavljenih knjiga molimo da nas kontaktirate putem e-pošte ili telefona.

Tihomil Rađa - društveni kontekst hrvatske intelektualne liberalno-demokratske emigracije

zbornik radova


Urednica: Marina Perić Kaselj
Izdavač: IMIN
Godina izdanja: 2016.
Opseg: 338 str.
Format: 24 cm
Uvez: meki
ISBN: 978-953-6028-32-0
Cijena: 100,00 kn

U nakladi Instituta za migracije i narodnosti iz Zagreba i Hrvatske matice iseljenika objavljen je zbornik radova „Tihomil Rađa – društveni kontekst hrvatske intelektualne liberalno-demokratske emigracije". Zbornik je nastao na temelju izlaganja sa znanstveno-stručnog skupa „Život i djelo dr. Tihomila Rađe" koji je održan u Sinju u prosincu 2012. u organizaciji spomenutog Instituta i Grada Sinja.  

Zbornik obuhvaća 18 radova o životu i djelovanju dr. Tihomila Rađe, odabranu bibliografiju njegovih radova, uvodnu riječ urednice izdanja Marine Perić Kaselj i predgovor Aleksandra Vukića. Autori priloga su Zlatko Šram, Jakov Žižić, Marina Perić Kaselj, Anđelko Vlašić, Tihomir Nuić, Gojko Borić, Nikica Mihaljević, Stjepan Šulek, Josip Kregar, Jakša Kušan, Vladimir Pavlinić, Branko Salaj, Mauricij Frka Petešić, Joško Kontić, Ivo Vlajčević i Josip Šentija. Recenzenti zbornika su dr.sc. Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i dr.sc. Stipan Tadić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

Po riječima Berta Šalaja, u zborniku se neposredno tematizira emigrantsko djelovanje Tihomila Rađe, a posredno i djelovanje hrvatske političke emigracije. Pritom je ovaj zbornik izniman jer tematizira djelovanje čovjeka koji je svoj rad u hrvatskoj političkoj emigraciji nastojao utemeljiti na idealima liberalne demokracije, a ne političkog ekstremizma i radikalizma.

Ovaj zbornik predstavlja i prvijenac u znanstvenom proučavanju hrvatske političke emigracije. Ova tema je dosad uglavnom bila zaobilažena u znanstvenim istraživanjima, što je pogodovalo održavanju predrasuda i negativnih osjećaja o hrvatskoj političkoj emigraciji koje je stvorio komunistički režim u Jugoslaviji.

Tihomil Rađa je inače rođen u Sinju 1928. Zbog političkih razloga 1955. bježi iz komunističke Jugoslavije i djeluje u političkom egzilu u Švicarskoj sve do 1990.  Nakon uspostave demokratske vlasti vraća se u Hrvatsku i angažira u promicanju demokratske svijesti i djelovanja. Preminuo je u Švicarskoj 2002., a svoje posljednje počivalište je pronašao u rodnom Sinju.

 

 

SADRŽAJ

 

 

Marina Perić Kaselj /Uvodna riječ urednice                                                             

 

Vlatko Silobrčić / Pozdravno pismo sudionicima Znanstvenoga skupa           

 

Marin Knezović/ Pozdravni govor sudionicima Znanstvenoga skupa                   

 

Aleksandar Vukić/ Predgovor                                                                                   

 

 

POLITIČKA KULTURA I POLITIČKA EMIGRACIJA                                        

 

 

Zlatko Šram/ Kongruentnost političke kulture, tipa društva i društvenoga karaktera

 

Jakov Žižić/ Što je hrvatska politička emigracija?                                               

 

 

SURADNJA TIHOMILA RAĐE S INTELEKTUALCIMA U EMIGRACIJI                                                                        

 

 

Marina Perić Kaselj/ Važnost i značenje emigrantskih simpozija u Švicarskoj (1968. i 1971.) i doprinos Tihomila Rađe

 

Anđelko Vlašić/ Suradnja Tihomila Rađe u listu Nova Hrvatska od 1958. do 1977.

 

Tihomir Nuić/ Hrvati u Švicarskoj: sistematizacija i povijesno-društveni kontekst djelovanja hrvatskih migranta i hrvatskih društava

 

Jakov Žižić/ Liberalno-demokratska ideja hrvatske državnosti u političkoj emigraciji: skupina oko lista Poruka slobodne Hrvatske

 

 

PUBLICISTIČKO I KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO TIHOMILA RAĐE

 

 

Gojko Borić/ Sjećanje na Tihomila Rađu i njegovo književno stvaralaštvo

 

Nikica Mihaljević/ Tihomil Rađa kao književni kritičar                            

 

Stjepan Šulek/ Tihomil Rađa kao novinar i publicist                                       

 

 

TIHOMIL RAĐA KAO HRVATSKI I EUROPSKI INTELEKTUALAC

 

 

Josip Kregar/ Tihomil Rađa: povod za esej o hrabrosti u politici            

 

Jakša Kušan/ Tihomil Rađa, čovjek ispred svojega vremena                    

 

Vladimir Pavlinić/ Tihomil Rađa: mnogostrani intelektualac, političar, borac za moralnu Hrvatsku

 

Tihomir Nuić/ Tihomil Rađa: emigrant koji je trajno osluškivao potrebe hrvatskoga naroda

 

Branko Salaj/ Tihomil Rađa: Sinjanin i čovjek svijeta, opsjednut Hrvatskom

 

Mauricij Frka Petešić/ Kontakti i suradnja Tihomila Rađe s pariškim Hrvatima

 

Mauricij Frka Petešić/ Bibliografija radova Tihomila Rađe, objavljenih u Hrvatskoj reviji, Knjižnici Hrvatske revije, Novoj Hrvatskoj i Poruci slobodne Hrvatske

 

 

Joško Kontić/ Tihomil Rađa: barba i učitelj                                                      

 

Ivo Vlajčević/ Neke pojedinosti iz života moga prijatelja Tihe                   

 

Josip Šentija/ Za moral i političku odgovornost – sjećanje na Tihomila Radju (1928–2002)

 

Biografije autora tekstova                                                                                       

 

Prilozi i fotografije