Knjige i studije


 

Objavljeno je više od stotinu knjiga i desetak studija o unutarnjim i vanjskim migracijama, manjinama i etničnosti.
Ako ste zainteresirani za narudžbu neke od predstavljenih knjiga molimo da nas kontaktirate putem e-pošte ili telefona.

Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj:

(s osvrtom na sustave azila u regiji)


Urednik: Drago Župarić-Iljić
Izdavač: IMIN ; Centar za mirovne studije ; Kuća ljudskih prava
Godina izdanja: 2013.
Opseg: 280 str.
Format: 24 cm
Uvez: meki
ISBN: 978-953-6028-30-6 (IMIN)
Cijena: 110,00 kn

Osim bremenitih i još uvijek ne posve riješenih prognaničkih, izbjegličkih i povratničkih pitanja u Hrvatsku već više od petnaest godina pristižu i svojevrsne „nove izbjeglice“, tražitelji zaštite i utočišta – tražitelji azila. U srpnju 2013. navršilo se deset godina od donošenja prvog Zakona o azilu u RH. Sustav azila razvio se kao odgovor na prilagodbu hrvatskoga zakonodavnog i institucionalnog okvira instrumentima međunarodnoga izbjegličkog i humanitarnog prava u svrhu priznanja i zaštite izbjeglica koje u Hrvatskoj zatraže utočište. Sustav zaštite izbjeglica u Hrvatskoj počeo se razvijati još 1991. sukladno Zakonu o kretanju i boravku stranaca. No prvi je zahtjev za azil u RH bio registriran tek 1997. i do stupanja na snagu prvog Zakona o azilu 1. srpnja 2004., dakle od 1997. do 2004., tražitelji su mogli dobiti tzv. mandatni status zaštite koji je osiguravao UNHCR. Od početka primjene prvog Zakona o azilu do dana ulaska Hrvatske u EU bilo je ukupno gotovo 4000 zahtjeva za azil u RH.

 

U proteklom je desetljeću institut azila prolazio kroz formativnu i prilagodbenu fazu kako bismo danas imali sustav koji je na normativno-pravnoj razini gotovo potpuno usklađen s europskom pravnom stečevinom u području azila, migracija te zaštite ljudskih i izbjegličkih prava. Na institucionalnoj razini sustav se još uvijek prilagođava kako bi što bolje odgovorio na potrebe tražitelja azila i sad već respektabilnog broja priznatih izbjeglica – azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom. U situaciji kada se broj tražitelja, kao i neregularnih migranata, iz godine u godinu kontinuirano povećava zbog ratnih i vojnih sukoba u zemljama Bliskoga i Srednjeg istoka te područjima sjeverne i centralne Afrike, sustav azila u Hrvatskoj danas se nalazi pred izazovom kako odgovoriti na povećanje broja zahtjeva te na sve veće potrebe za integracijom sve heterogenije grupacije tražitelja azila i azilanata u vrijeme pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

 

Zbornik je nastao u sklopu znanstvene suradnje Instituta za migracije i narodnosti (IMIN), kao javne znanstvenoistraživačke institucije koja se bavi i temama azila, te Centra za mirovne studije u Zagrebu (CMS), kao organizacije civilnog društva s dugogodišnjim iskustvom u radu na temama azila kroz javnozagovaračke i istraživačke prakse te izravni rad s tražiteljima azila i izbjeglicama. Zbornik smjera upoznavanju znanstvene i šire javnosti s temeljnim pojmova i procesima koji se tiču tema azila u Hrvatskoj. S druge strane, nastoji pridonijeti produbljivanju recentnih istraživanja aktualne problematike pitanja azila u Hrvatskoj i regiji.

 

* * *

 

Autori svih radova pokazali su iznimnu kompetentnost i izvrsno poznavanje problematike izbjeglica, prvenstveno tražitelja azila, ne samo u teoriji, nego i posebice u praksi, počevši od djelovanja državnih organa Republike Hrvatske i drugih država Regije, nevladinog sektora, sve do poznavanja konkretnih problema s kojima se izbjeglice svakodnevno susreću u državi prihvata bilo u svojim kontaktima s tim organima, ili kroz kontakte i percepciju građana države prihvata o njima. Rukopis sadrži vrlo uravnotežen odnos pravne i, rekao bih sociološke građe što ga kao multidisciplinarnog čini još zanimljivijim i nesumnjivo korisnijim. U pravnom dijelu pokrivena su najvažnija područja vezana uz sam naslov zbornika – područje unutrašnjeg prava Republike Hrvatske te europskog prava, prvenstveno prava Europske unije koje je, ulaskom Republike Hrvatske u njezino članstvo, postalo također dijelom njezina pravnog poretka...

Konačno, rukopis je vrijedan i zbog činjenice što ne ostaje samo na prikazu prošloga, desetogodišnjeg razdoblja u razvoju sustava azila (kako bi se iz samog naslova moglo zaključiti), već u velikoj mjeri daje prijedloge budućega, kvalitetnijeg uređenje te, nažalost i danas iznimno aktualne materije, koje ulaskom naše zemlje u članstvo Europske unije postaje sve potrebnije...  

Sve gore navedeno rezultiralo je vrlo vrijednim rukopisom koji će biti iznimno koristan ne samo studentima prava zainteresiranima za tu materiju na diplomskim i poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj, a vjerujem i u Regiji, već i pravnicima, ali i stručnjacima iz drugih područja koji se u svom radu susreću s odnosnom materijom bilo u znanosti, tijelima državne uprave, sudovima ili pak u nevladinom sektoru.

(izvadak iz recenzije prof. dr. sc. Davorina Lapaša)

 

Sagledati deset godina postojanja Zakona o azilu u Hrvatskoj, analizirati mehanizme sustava koji su u ovom periodu razvijeni, pokazati kako u praksi izgleda implementacija Zakona, ponuditi prostor stručnjacima i aktivistima koji se u svakodnevnom radu susreću s izazovima funkcioniranja sustava azila u Hrvatskoj, problematizirati nedovoljno razumijevanje i toleranciju javnosti spram preuzete odgovornosti ali i spram potreba tražitelja azila i azilanata, te sve to staviti u kontekst stanja u Europskoj Uniji kao i u susjednim zemljama, bio je ambiciozan, i uspješno realiziran, poduhvat. Zbornik je stoga referentno djelo svima koji će se ubuduće, kako znanstveno tako i stručno i aktivistički, baviti sustavom azila u Hrvatskoj.

(izvadak iz recenzije dr. sc. Senade Šelo Šabić)

 

 

Radi se o izuzetno informativnom zborniku koji je, prema mojim saznanjima, i prvi zbornik u Hrvatskoj koji obrađuje pitanja azila. Zbornik je izuzetno relevantan i zbog toga jer se Hrvatska nalazi u prijelomnom periodu što se tiče iskustava s azilnim migracijama. Jedna je od prednosti zbornika da su radove pisali autori koji imaju različite interese, perspektive i ulaze u polje azila (praktičari, doktorandi, zaposleni u raznim NGO-ima, pravnici, politolozi, sociolozi itd.) koji analizama azila u Hrvatskoj pridonose na više razina: lokalna politika i praksa, međunarodna politika, izazovi na mikro i makro razini itd. Druga prednost zbornika je što se hrvatska iskustva i perspektive razvoja analiziraju zajedno s međunarodnim iskustvima i perspektivama razvoja azilne politike i azilnih trendova i obrazaca (npr. iskustva i manjkavosti Dublinskih pravila, iskustva Grčke, Bugarske itd.). Zasebno se obrađuju i iskustva drugih zemalja što nam daje i neku mogućnost komparativne analize spomenutih migracija.

(izvadak iz recenzije dr. sc. Marka Valente )

 

 

 

SADRŽAJ

 

Predgovor (Drago Župarić-Iljić)

 

I. Razvoj zakonodavnog okvira sustava azila u Hrvatskoj

 

Goranka Lalić Novak

Sustav azila u Republici Hrvatskoj: dosadašnji razvoj i moguće perspektive

 

Iris Goldner Lang

Ima li solidarnosti u azilu i migracijama u Europskoj uniji?

 

Nika Bačić

Dublinska uredba i problemi pograničnih država članica Europske unije

 

Vanja Bakalović

Razlikuje li Kvalifikacijska direktiva vjerodostojne od nevjerodostojnih izbjeglica?

 

Tatjana Budimir, Ana Paska i Lana Tučkorić

Besplatna pravna pomoć tražiteljima azila u postupku utvrđivanja statusa: zakonodavstvo i praksa od 2003.

 

 

II. Institucionalni i sociokulturni aspekti sustava azila u Hrvatskoj

 

Vedrana Baričević

Europske integracije i usvajanje europskih politika azilne zaštite u Hrvatskoj: prava osoba pod zaštitom i njihova integracija u društvo

 

Tea Vidović

Teorijski i iskustveni okvir za integraciju novih članova društva: od pasivne tolerancije k aktivnoj inkluziji?

 

Sanja Pupačić, Maja Kadoić i Branko Orišković

Uloga Hrvatskoga Crvenoga križa u pružanju psihosocijalne potpore tražiteljima azila i azilantima

 

Emina Bužinkić i Julija Kranjec

Perspektive i mogućnosti unapređenja zakonodavnog i institucionalnog okvira sustava azila u Republici Hrvatskoj

 

 

III. Stavovi javnosti i domaćih aktera prema problematici azila u Hrvatskoj

 

Nikola Petrović

Otpori izgradnji prihvatilišta za tražitelje azila: slučaj Stubičke Slatine

 

Drago Župarić-Iljić

Percepcija tražitelja azila u javnosti i medijski prikazi problematike azila u Hrvatskoj

 

 

IV. Iskustva razvoja sustava i politika azila u susjednim zemljama regije

 

Miroslava Jelačić

Može li se sistem azila u Republici Srbiji smatrati funkcionalnim i kakvi izazovi stoje pred ovim sistemom u budućnosti?

 

Emir Prcanović

Razvoj sistema međunarodne zaštite – azila u Bosni i Hercegovini

 

Dona Dimov-Markovska

Sustav azila u Republici Makedoniji