Knjige i studije


 

Objavljeno je više od stotinu knjiga i desetak studija o unutarnjim i vanjskim migracijama, manjinama i etničnosti.
Ako ste zainteresirani za narudžbu neke od predstavljenih knjiga molimo da nas kontaktirate putem e-pošte ili telefona.

Hrvati u Vojvodini:

identitet(i), procesi i društvene aktivnosti


Urednici: Mario Bara, Aleksandar Vukić
Izdavač: IMIN ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
Godina izdanja: 2012.
Opseg: 264 str.
Format: 24 cm
Uvez: meki
ISBN: 978-953-6028-28-3
Cijena: 80,00 kn

Kao nekadašnji konstitutivni narod u SFRJ sve do veljače 2002. i donošenja Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina Hrvati nisu imali priznat status manjinske nacionalne zajednice u Republici Srbiji, tj. Saveznoj Republici Jugoslaviji, što je uvelike otežavalo artikuliranje interesa zajednice u javnosti i ostvarivanje manjinskih prava. U hrvatskoj je zajednici, uz objektivne poteškoće pri snalaženju u aktualnim društveno-političkim okolnostima, bilo uočljivo i otežano usvajanje novoga, manjinskog položaja u društvu. Povijesne okolnosti i politike vođene prema njima utjecale su na procese i dinamiku njihove nacionalne identifikacije, a posljedice se vide i danas u snažnim regionalnim i subetničkim identitetima.

 

Svijest da je u suvremenoj znanosti nezaobilazno istraživanje višedimenzionalnosti identiteta, od lokalnih i regionalnih do nacionalnih i transnacionalnih, potaknula je realizaciju ovoga interdisciplinarnoga tematskoga zbornika. U tom smislu njegov sadržaj pruža sustavni uvid u konstrukciju identifikacijskih procesa te pojedinih aspekata života i položaja Hrvata u Vojvodini.

 

 

SADRŽAJ

 

Predgovor (Mario Bara, Aleksandar Vukić)

 

I. Politički odnosi i manjinska situacija

 

Jasminka Dulić, Zlatko Šram

Političko-ideološke orijentacije kao komponente političke kulture bačkih Hrvata – komparacija nacionalnih skupina u Subotici

 

Slaven Bačić

Desetljeće manjinske samouprave Hrvata u Republici Srbiji – pravni okvir i postignuća

 

Tomislav Žigmanov

Hrvati u Vojvodini i strategija i zakon o Hrvatima izvan Hrvatske

 

II. Identitet(i) na etničkoj periferiji

 

Aleksandar Vukić, Mario Bara

Konstruiranje identiteta na etničkoj periferiji − slučaj bačkih Bunjevaca

 

III. Povijesne teme

 

Robert Skenderović

O dačkome podrijetlu Bunjevaca: dva neuspjela pokušaja oživljavanja napuštene paradigme

 

Stevan Mačković

Bunjevci u subotičkim tijelima vlasti (1918. – 1929.)

 

Dominik Deman

Ban Jelačić i Srijem

 

IV. Jezik i etnološke teme

 

Sanja Vulić

O pučkim blagdanskim imenima bunjevačkih i šokačkih Hrvata u Bačkoj (u okviru hrvatskoga pučkog blagdanara)

 

Biserka Jaramazović Ćurković

Materice i Oce kod Hrvata Bunjevaca. Etnološko istraživanje na području Subotice i Sombora s okolicom

 

V. Kultura sjećanja

 

Ivana Andrić Penava

Kultura sjećanja: projekt Biografski leksikon Hrvata istočnog Srijema

 

VI. Prilog

 

Identitet je predodžba i projekcija budućnosti, a ne prošlosti

Razgovor s Jasnom Čapo