Books


 

The Institute for Migration and Ethnic Studies has published more than a dozen books and hundreds of studies on internal and external migration, minorities and ethnicity.please contact us by e-mail or by phone.

Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi:

komparativni prikaz Hrvatska − Slovenija


Editor: Rebeka Mesarić Žabčić
Publisher: IMIN
Year of publication: 2010
Pages: 195
Format: 25 cm
Cover: soft
ISBN: 978-953-6028-27-6
Price: 120 kn

Zbornik sadržava izlaganja s prvog međunarodnog znanstvenog skupa "Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi: komparativni prikaz Hrvatska - Slovenija" održanog 3. travnja 2009. u Zagrebu u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti iz Zagreba, te suorganizaciji Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU iz Ljubljane i Odjela za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Osim radova prezentiranih na skupu, u zbornik su uvršteni i tekstovi koji su nakon skupa pristigli na poziv za objavu. Ukupno četrnaest priloga objavljenih na originalnim jezicima autora, hrvatskome i slovenskom, predstavljaju najrazličitije pokušaje komparacije hrvatskog i slovenskog iseljeništva u Sjevernoj i Južnoj Americi. Radovi su značajan prilog još uvijek nedovoljno istraženoj problematici iseljeništva, a skup otvara "vrata" buduće suradnje na području iseljeništva između Instituta za migracije i narodnosti iz Zagreba i Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije iz Ljubljane.


 

SADRŽAJ

Predgovor

Nenad Pokos
HRVATI U KANADI PREMA POPISIMA STANOVNIŠTVA 1996. - 2006.

Ivan Čizmić
HRVATSKO NARODNO VIJEĆE PREMA USPOSTAVI NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE U TRAVNJU 1941.

Rebeka Mesarić Žabčić
OPĆI PREGLED ISELJAVANJA HRVATA U SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE OD 1880. DO DANAS

Anica Čuka
HRVATI U SAD-u PREMA NOVIJIM POPISIMA STANOVNIKA

Ljiljana Dobrovšak
UDRUŽENJA I DRUŠTVENE AKTIVNOSTI HRVATA U SAD-u I KANADI

Ljubo Krasić i Lada Kanajet Šimić
HRVATSKE ŠKOLE U SAD-u I KANADI: 35 GODINA HIŠAK-a

Marjan Drnovšek   
ODZIV SLOVENSKE IN HRVAŠKE KATOLIŠKE CERKVE NA IZSELJEVANJE V ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE LETA

Mirjam Milharčič Hladnik
SLOVENSKE IZSELJENKE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE – NJIHOVE ORGANIZACIJE IN DEJAVNOSTI V MIGRANTSKIH SKUPNOSTIH

Kristina Gogić
KROATSKI INDIJANCI: TRAGOM POVIJESNIH PODATAKA I NEKIH JEZIČNIH TRAGOVA

Mijo Korade
PRVI HRVATSKI ISELJENIČKI MISIONARI U AMERICI (Josip Kundek, Enrico Bontempo i Mihovil Gattin)

Ante Laušić
IZ POVIJESTI HRVATA U VENEZUELI

Marina Perić Kaselj
HRVATSKA ISELJENIČKA DRUŠTVA U ARGENTINI I ČILEU DO    DRUGOGA SVJETSKOG RATA

Kristina Toplak
KULTURNA PRODUKCIJA KOT KLJUČNI PREDMET PRI ANALIZI INTEGRACIJE SLOVENCEV V ARGENTINI

Jernej Mlekuž
DOMOVINA NA STENSKI URI: VLOGA IZVORNEGA PROSTORA PRI    OBLIKOVANJU IN OHRANJANJU ETNIČNE IN NARODNE IDENTITETE MED SLOVENSKIMI IZSELJENCI IN NJIHOVIMI POTOMCI V MENDOZI

O autorima