Books


 

The Institute for Migration and Ethnic Studies has published more than a dozen books and hundreds of studies on internal and external migration, minorities and ethnicity.please contact us by e-mail or by phone.

Etničnost i povijest


:
Publisher: IMIN ; Naklada Jesenski i Turk ; Hrvatsko sociološko društvo
Year of publication: 1999
Pages: 213
Format: 21 cm
Cover: soft
ISBN: 953-6028-12-3
Price:

Temi etničnosti i povijesti može se pristupiti na dva načina: promatrajući raznolike mijene etničnosti kroz povijest, ali i promatrajući utjecaj povijesti na oblikovanje etničnosti. Perspektiva većine priloga u knjizi mogla bi se odrediti kao "etničnost u povijesti", tj. povijesni razvitak entičkih pojava. U taj sklop ulaze i rasprave o "naciji", odnosno o vremenu i o povijesnim uvjetima njezina nastanka.
Knjiga pretežito sadrži priloge povjesničara, no zastupljene su i druge discipline (sociologija, etnologija, antropologija, arheologija). Iako je većina priloga, djelomično ili potpuno, usredotočena na hrvatski povijesni sklop, čitatelji u ovoj knjizi mogu otkriti ideje, podatke i objašnjenja koji će im približiti složenu povijest etničnosti i etnija, odnosno problematiku etničnosti uopće u povijesnoj perspektivi.
Iako je većina priloga, djelomično ili potpuno, usredotočena na hrvatski povijesni sklop, čitatelji u ovoj knjizi mogu otkriti ideje, podatke i objašnjenja koji će im približiti složenu povijest etničnosti i etnija, odnosno problematiku etničnosti uopće u povijesnoj perspektivi.
 

 

SADRŽAJ


Predgovor (Emil Heršak) 7
  

UVODNICI


NEVEN BUDAK
Etničnost i povijest 11


EMIL HERŠAK
Etničnost u prošlosti 25
 

RASPRAVE


NIKOLA DUGANDŽIJA
Mitski pristup etničkoj i nacionalnoj zbilji 39


PETAR KORUNIĆ
Porijeklo, integracija i budućnost nacije 55


BRUNA KUNTIĆ-MAKVIĆ
Populacija i kontinuitet pri smjeni civilizacija 83


IVO RENDIĆ-MIOČEVIĆ
Slovo o hrvatskoj matrix 95


NIKŠA STANČIĆ
Etničnost na hrvatskom prostoru u XIX. stoljeću: od etničke zajednice, plemićkog naroda i pokrajinskih partikularizama do hrvatske nacije 117


PRIMJERI


SANDI BLAGONIĆ
Umnažanje granica: istarski slučaj 141


SANJA LAZANIN
Jedno viđenje hrvatske povijesti i narodnosti krajem XVIII. stoljeća 149


ZORAN VELAGIĆ
»Slavni, uljudni i krasni ilirički jezik«

 

161Bilješke o autorima 177


Summary 181


Rezime 187


Kazalo 193