Stručne službe


 

Odjeljak pravnih, kadrovskih i općih poslova
Pododjeljak za administrativne i opće poslove
e-pošta: tajnistvo@imin.hr
 
Voditeljica Odjeljka pravnih, kadrovskih i općih poslova: Vesna Bilanović, dipl. iur.
e-pošta: ured@imin.hr ; Vesna.Bilanovic@imin.hr
 

Voditeljica Pododjeljka za administrativne i opće poslove (voditelj odsjeka III. vrste): Katica Blažek

e-pošta: Katica.Blazek@imin.hr
 
Odjeljak financijsko-računovodstvenih poslova
Pododjeljak financijsko-obračunskih poslova
e-pošta: racunovodstvo@imin.hr
 
Voditelj Odjeljak financijsko-računovodstvenih poslova: Tanja Babić, dipl. oec.
e-pošta: Tanja.Babic@imin.hr
 
Voditeljica Pododjeljka financijsko-obračunskih poslova (voditelj odsjeka III. vrste): Suzana Grivičić
e-pošta: Suzana.Grivicic@imin.hr
 
Ostalo osoblje
Đurđa Dilberović